CORONA-INFORMATION FRA DGI

24. marts 2021DGI har udsendt information om de nye retningslinjer, der vedrører idrætslivet, og som er gældende fra 1. marts 2021.

Mandag d. 1. marts lysner det for foreningsidrætten, der kan mødes til udendørstræning i grupper på op til 25 personer.

Desværre er der endnu ikke åbnet op for indendørs idræt. DIF, DGI og Firmaidrætten håber på, at indendørs idræt kan komme med i næste runde af genåbningen, og vi arbejder bl.a. politisk på at sikre, at dette indgår i beregningerne for kommende åbninger.


Overordnede restriktioner for foreningsidrætten
- Der gælder et forsamlingsforbud på maks. 25 for udendørs idræt

- Indendørs idræt skal fortsat holdes lukket.
- Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.

Uddybende information om de nye retningslinjer

- Både børn og voksne må mødes på op til 25 personer til udendørs træning/kamp.

- Indendørslokaler må gerne benyttes ved kortvarige ophold ifm. toiletbesøg, afhentnings af udstyr o.l.
- Der er ingen krav om en negativ test, før man må tage del i de udendørs aktiviteter.

- Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsrum m.v. må gerne benyttes ved kortvarige ophold.

- Forsamlingsloftet inkluderer alle tilstedeværende. Dvs. træner, dommer., forældre, tilskuere m.v.

- Træningen må gerne arrangeres, således at deltagerne deles op i grupper af maks. 25 personer, når:

  1. der er mindst to meters afstand mellem grupperne.
  2. træningszonerne afgrænses fra hinanden f.eks. vha. kegler, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  3. der ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn hele tiden er mindst én træner eller anden ansvarlig til stede. pr. træningszone.


​DGI indkalder til webinar vedrørende coronarestriktionerne til afholdelse torsdag d. 25. februar 2021 kl. 20.00. Indkaldelsen sendes direkte til medlemsforeningerne .