HVILKEN BETYDNING FÅR GENÅBNINGSPLANEN FOR IDRÆTSLIVET?

24. marts 2021Regeringen, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre og Alternativet blev sent mandag aften d. 22. marts enige om en samlet plan for genåbningen af Danmark gældende fra 6. april og frem til vaccineplanen er fuldt udrullet.

Herefter vendes der tilbage til en normaliseret hverdag med undtagelse af afholdelsen af større arrangementer. Udenfor aftalen stod Nye Borgerlige, der ikke ønskede en indførelse af vaccinepasset.


Generelt om genåbningsplanen

Planen tager udgangspunkt i 14-dages intervaller mellem genåbningsfaserne. Inden hver fase iværksættes, laver Statens Serum Institut en faglig vurdering mhp. en eventuel større udfasning af restriktionerne.


Her lægges der vægt på, om den faktiske udvikling i smitte og nyindlæggelser afviger fra det forudsatte, og hvorvidt der er andre centrale forudsætninger, som har ændret sig herunder vaccinationsplan og befolkningsadfærd.

De politiske drøftelser betyder, at planen både kan blive fremrykket og udskudt.


Udgangspunktet er landsdækkende genåbninger. I det omfang det ikke er muligt. Ved eventuelle høje, lokale incidenstal, smitteudbrud mv., vil Epidemikommissionen og myndighederne overveje regionale og lokale modeller på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau.Indførelse af coronapas

Coronapasset vil vise, hvorvidt borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor de seneste 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil dog være undtaget.


Fra ultimo marts vil appen MinSundhed fungere som et simpelt coronapas. Alternativ kan der bestilles et fysisk bevis. Herefter forventes der lanceret en mere avanceret og brugervenlig app pr. ultimo maj.


Der indføres en ’solnedgangsklausul’ på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser. Dette betyder, at coronapasset automatisk udfases, medmindre andet aftales.Genåbningsplanen vedr. foreningsidrætten

D. 21. april igangsættes genåbningen af idrætslivet for udvalgte sportsgrene. Hvilke konkrete sportsgrene, der omfattes, er endnu ikke forhandlet endeligt på plads.

De resterende idrætsaktiviteter åbnes pr. 21. maj 2021 med krav om fremvisning af coronapas.Indendørs idræt for børn og unge under 18 år

I første fase for idrætten - gældende fra d. 21. april - åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Her vil der ikke være krav om coronapas.Indendørs idræt for voksne over 18 år

Fra d. 6. maj åbnes for indendørs idræt for voksne over 18 år. Her vil der dog – modsat idrætten for børn og unge – være krav om fremvisning af coronapas.Større arrangementer

I tredje fase gældende fra d. 21. maj 2021 åbnes for, at større idrætsarrangementer vil kunne gennemføres i takt med, at flere bliver vaccineret. Her vil dog gælde krav og anbefalinger såsom siddende publikum og en begrænsning i det samlede antal publikum, ligesom retningslinjer vedrørende afstand vil være gældende.


Når alle borgere, der ønsker det, er vaccineret vil der stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning.


Regeringen nedsætter en ekspertgruppe, der – sammen med relevante myndigheder – medio april vil komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.


Ekspertgruppen vil også komme med anbefalinger vedrørende anvendelsen af superligaordningen.


Ekspertgruppen vil inddrage internationale erfaringer og ligeledes inddrage de relevante sektorer og organisationer samt erfaringerne fra genåbningerne sidste forår og sommer. Der udpeges eksperter med viden om afvikling af større arrangementer, smitteforebyggelse og lignende.


Når alle borgere, der ønsker det, er vaccineret vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer.