Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 2021





25. august 2021



Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde 2021 til afholdelse den 22. september 2021 i Norlys-loungen på Park Arena. Vedhæftet er dagsorden.





Oplæg ved Kent Madsen adm. direktør, Silkeborg IF


For deltagerne til Idrætsrådet i Silkeborg Kommunes repræsentantskabsmøde - herunder de ikke-stemmeberettigede - vil der forud for mødet være mulighed for at deltage i et oplæg af adm. direktør for Silkeborg IF, Kent Madsen.


Her vil han under overskriften: SIF i Superligaen, muligheder og udfordringer give os et indblik i SIF herunder de udfordringer og muligheder, vi står over for nu.


Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, ligesom man vil kunne forsyne sig med mad og drikke.


Tilmelding

Af hensyn til bestilling af forplejning er tilmelding til oplægget nødvendigt. Deltager man kun i repræsentantskabsmødet er tilmelding ikke nødvendig. Vi ser dog gerne, at man gør det af hensyn til opstilling af borde m.m.


Tilmeldingsfrist: rykket til onsdag den 15. september kl. 14.00.

Link til tilmelding: isk.nemtilmeld.dk/1


Menuen

- Små pizzasnacks.

- Filosnack m. spinat.

- Focaccia m. tomat og oksepancetta.

- Pesto, nødder, oliven.

- Chokoprofiterols m. nougatcreme.

- kaffe og vand.


Programmet

kl. 18.05-19.00: Oplæg v. Kent Madsen samt bespisning.

kl. 19.10-20.45: Afholdelse af repræsentantskabsmødet.


eliteSilkeborg, der afholder sin generalforsamling samme dag, vil ligeledes have mulighed for at deltage i arrangementerne.




Repræsentantskabsmødet


Antal stemmeberetigede repræsentanter

- Foreninger med under 400 medlemmer: to stemmeberetigede.

- Foreninger med 400-799 medlemmer: tre stemmeberetigede.

- Foreninger med mere end 800 medlemmer: fire stemmeberetigede.


Foreninger må gerne deltage med flere repræsentanter. Disse har dog ikke har stemmeret.


Indsendelse af forslag

Forslag, der ønskes fremlagt repræsentantskabet, indsendes senest onsdag den 8. september 2021.


På valg er Hans Henrik Hansen og Malene Bruun Kristensen. Derudover er der to vakante pladser, eftersom Lars Bundgaard er udtrådt af bestyrelsen, under valgperioden, ligesom en plads er vakant, da Søren Warburg indtrådte som formand ved seneste repræsentantskabsmøde.



Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.
  2. Valg af én revisor.
 8. Eventuelt.


Ad 7.1) Hans Henrik Hansen og Malene Bruun Kristensen er på valg, og modtager begge genvalg. Derudover er to vakante pladser på valg.