Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 2022

27. marts 2023Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde 2023 som afholdelse den 20. april 2023 i lokalerne hos Silkeborg Skyttekreds, Platanvej 17, 8600 Silkeborg.
Tilmelding

Vi ser gerne, at man af hensyn til opstilling af borde m.m. tilmelder sig arrangementet.

Klik her for tilmelding.


Programmet

kl. 19.00-19.10: Velkomst v. formanden.

kl. 19.10-19.45: Kort præsentation og rundvisning v. direktør, Ole Nielsen.

kl. 19.45-21.00: Repræsentantskabsmøde.Repræsentantskabsmødet


Antal stemmeberetigede repræsentanter

- Foreninger med under 400 medlemmer: to stemmeberetigede.

- Foreninger med 400-799 medlemmer: tre stemmeberetigede.

- Foreninger med mere end 800 medlemmer: fire stemmeberetigede.


Foreninger må gerne deltage med flere repræsentanter. Disse har dog ikke har stemmeret.


Indsendelse af forslag

Forslag, der ønskes fremlagt repræsentantskabet, indsendes senest tirsdag den 15. marts 2022. til forretningsfører, Kim Risbjerg Madsen, på krm@isk-silkeborg.dk.Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.
  2. Valg af én revisor.
 8. Eventuelt.