NY FRIST FOR ANSØGNINGER TIL UDVIKLINGSPULJEN

16. december 2021Står I med en idé til et nyt initiativ eller projekt, men mangler midlerne til at kunne føre dem ud i livet, så har I nu muligheden for at søge udviklingspuljen om hjælp.

Tilskuddet kan søges af alle dvs. foreninger, enkeltpersoner, aftenskoler, selvorganiserede grupper og andre, der hører hjemme i Silkeborg Kommune.


Projektet skal:

  1. være fritidsorienteret og involvere aktive deltagere.
  2. have nytænkende elementer i indhold, form eller deltagersammensætning.


Ansøgningen skal indeholde:

  1. en beskrivelse af projektet med idé, formål og succeskriterier.
  2. oplysninger om initiativtager, kontaktpersoner og eventuelle samarbejdspartnere.
  3. projektets starttidspunkt, det tidsmæssige forløb og levedygtighed.
  4. specificeret budget, herunder indtægter og udgifter, og oplysning om der er søgt/bevilget tilskud fra andre bidragsydere.


Ansøgningsfristen er mandag den 10. januar 2022 (uagtet at andet skulle fremgå af beskrivelsen i linkene).


Yderligere oplysninger samt rådgivning i forhold til puljen og ansøgning fås ved henvendelse til Idræts- og Fritidskonsulent Thomas Frost Dalgaard på 2037 1968 eller thomasfrost.dalgaard@silkeborg.dk.


Læs mere her under afsnittet 'Udviklingspuljen'.
Og se eventuelt retningslinjerne for 'Udviklingspuljen' her.