OPHØRSUDSALG – ALT GIVES BORT

20. oktober 2021I forbindelse med nedrivningen af Torvecentret har Idrætsrådet indgået en aftale med ejer, A. Enggaard, om at donere alt inventaret væk til lokalområdet.

Vi er i Idrætsrådet rigtig glade for det samarbejde, vi har indgået med ejeren af Torvecentret, A. Enggaard, der gør, at alt inventeret nu doneres til foreninger, organisationer og private i Silkeborg Kommune.

Frem til fredag den 12. november 2021 er alle materialerne forbeholdt foreningerne i Silkeborg Kommune, hvorefter private vil kunne ansøge.


Så hvis jeres forening eller organisation er interesseret i at aftage nogle af materialerne, finder I billedkataloget og ansøgningsskemaet nedenfor.


Ansøgningen

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til info@partisalg.dk senest den 12. november 2021, hvor alle ansøgninger behandles.


Cirka 14 dage herefter vil man kunne forvente en tilbagemelding på, hvilke artikler man har fået tildelt. Ved samme lejlighed, vil der også blive aftalt nærmere omkring det praktiske i forbindelse med afhentning.


Der er ingen begrænsning på, hvor mange artikler man kan søge, men man vil forsøge at fordele artiklerne, så flest muligt foreninger bliver tilgodeset.


Afhentning af materialerne

Alt doneres gratis til jeres forening, så der er derfor ingen udgifter forbundet med at få artiklerne. Man skal blot selv kunne afhente dem på Fredensgade, 8600 Silkeborg.


Der kan dog være tilfælde, hvor man selv skal stå for at få fragtet de tildelte materialer op eller ned til gadeniveauet, ligesom man også i nogle situationer må påregne selv at skulle stå for demonteringen.


Kontakt

Praktiske spørgsmål kan rettes til Bjarne Pedersen på info@partisalg.dk eller 2516 9130.Hent ansøgningsskema

Hent materialekatalog