OPHØRSUDSALG – ALT GIVES BORT (2. runde)

27. december 2021I forbindelse med nedrivningen af Torvecentret har Idrætsrådet indgået en aftale med ejer, A. Enggaard, om at donere alt inventaret væk til foreninger, virksomheder og private i lokalområdet.

Vi er i Idrætsrådet rigtig glade for det samarbejde, vi har indgået med ejeren af Torvecentret, A. Enggaard, der gør, at alt inventaret nu doneres til foreninger, virksomheder og private i Silkeborg Kommune.

Ansøgningen

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til info@partisalg.dk senest den 30. januar 2022, hvor alle ansøgninger behandles.


2-4 uger herefter vil man kunne forvente en tilbagemelding på, hvilke artikler man har fået tildelt. Ved samme lejlighed, vil der også blive aftalt nærmere omkring det praktiske i forbindelse med afhentning.


Der er ingen begrænsning på, hvor mange artikler man kan søge, men man vil forsøge at fordele artiklerne, så flest muligt foreninger bliver tilgodeset.


Afhentning af materialerne

Alt doneres gratis, så der er derfor ingen udgifter forbundet med at få artiklerne. Man skal blot selv kunne afhente dem på Fredensgade, 8600 Silkeborg.


Der kan dog være tilfælde, hvor man selv skal stå for at få fragtet de tildelte materialer op eller ned til gadeniveauet, ligesom man også i nogle situationer må påregne selv at skulle stå for demonteringen.


Kontakt

Praktiske spørgsmål kan rettes til Bjarne Pedersen på info@partisalg.dk eller 2516 9130.Hent ansøgningsskema

Hent materialekatalog