REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021 UDSKYDES

3. marts 2021Bestyrelsen i Idrætsrådet i Silkeborg Kommune har besluttet at udsætte afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde 2021

Udskydelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde skal ses i lyset af den nuværende corona-situation:

Vi mener ikke, at vi vil kunne efterleve vedtægternes bestemmelser vedr. stemmeafgivelse ved afholdelse af et virtuelt repræsentantskabsmøde, da vi vil ikke kunne sikre, at der kun kan afgives én stemme pr. person, som vedtægterne foreskriver, jf. § 4, stk. 1, ligesom der ikke findes et system, der er fuldstændigt sikkert af bruge ifm. anonyme afstemninger.

Vi har på den baggrund vurderet, at afholdelsen af sikre valg vejer tungere end en udsættelse af det ordinære repræsentantskabsmøde. Vi planlægger at afholde repræsentantskabsmødet, så snart dette er muligt. Nærmere dato følger.

På vegne af bestyrelsen.

Søren Warburg
Formand, Idrætsrådet